Tegemist on peamiselt loodusmaastikuga. Sooru külje alt voolab mööda Väike-Emajõgi, mille kasutamine on leidnud kasutamist kahjuks, vaid kalameeste seas ja tegelik potentsiaal välja arendamata.
See on oluline teema järgnevateks aastateks, et kaasata võimalikke huvigruppe selle potentsiaali ärakasutamiseks. Peamiseks ajaviitmise kohaks suviti on Sooru paisjärve äärne maa-ala. Järv on populaarne vaba aja sisustamise ja ujumiskoht külaelanikele, kui ka lähimate piirkondade elanikele. Küla ümbritsevad metsad ja Sooru sissesõitu Valga-Tartu maantee poolt kaunistab hooldatud kaitsealune tammik ning Soorus asub looduskaitse all olev park.