Sooru on väga soorupärane koht elamiseks!

Eestis levivad jutud ühest kohast Lõuna –Eestis, mis pidavat olema väga SOORUPÄRANE. Paljud eestlased hakkavad huvi tundma, kus see asub, mis küla see on, kes seal elavad, mis tähendab SOORUPÄRANE. Mõned huvilised kes väärtustavad külaelu, koostööd ning ühiselt tegutsemist, kolivad pärast uudishimu rahuldamist Sooru elama.

Visioon
Puhta looduskeskkonnaga ja aktiivsele loodusturismile suunatud mitmekülgseid teenuseid pakkuv ja aktiivse seltsieluga küla, kus ollakse avatud uutele tulijatele ning kaasatakse nende ideesid küla arendamiseks

Asukoht
Sooru küla asub Valga vallas Valga maakonnas. Naaberküladeks on Tõrva valla Piiri küla ning Jaanikese, Paju, Supa ja Tõlliste küla Valga vallast. Maakonna- ja vallakeskus, Eesti-Läti piirilinn Valga asub Soorust vaid 10 km kaugusel. Valla teenuskeskus asub Tsirguliinas 6 km kaugusel. Suuremad linnad väljaspool maakonda on Tartu 77 km ja Valmiera 50km kaugusel. Piirkonnas on korralikud teed ja hea bussiühendus nii valla keskuse kui ka lähimate linnadega. Koolis käivad lapsed nii Tsirguliinas kui ka Valga linnas ja toimib koolibussiring. Lasteaed, mis asub Sooru külas on Tsirguliina lasteaia rühm. Küla keskuseks ja vaba aja sisustamise kohaks on Sooru rahvamaja.
Soorus asub paisjärv ja küla läbib Väike-Emajõgi – need annavad loodusliku eelduse turismi ja puhkemajanduse arenguks.

Sooru küla peamisteks arengueesmärkideks on:

  • Sooru on heakorrastatud ja korraliku infrastruktuuriga küla, mis oluliselt suurendab kohapealset elukvaliteeti ja muudab piirkonna atraktiivseks.
  • Sooru külas on aktiivsed ja ühtehoidvad elanikud, kellel on kohapeal võimalused huvitegevuseks ja kes on huvitatud küla edasisest arengust.
  • Sooru küla on elanikele ja külalistele meeldivaks kohaks, kus on välja arendatud oma loodusturismi ja kogukonna teenused.
  • Sooru on küla, kus inimesed tahavad ja saavad õppida ning end täiendada uute teadmistega, kus pakutakse erinevaid võimalusi elukestvaks õppeks.
  • Sooru küla on koht, mida teatakse ja tuntakse Eestis kui aktiivset ja suurepärase elukeskkonnaga paika.

1. jaanuari 2018. seisuga elab Sooru külas 254 elanikku.
Sooru on Valga valla suurim küla ja lähimate asumitega kokku elab ligi 400 inimest.
Sooru küla elanike vanuseline jaotus seisuga 2017 september