Soorupärane küla Lõuna-Eestis

Sooru küla asub Valga vallas, Valga maakonnas

Külas on olnud Sooru mõis, mis oli üks vanimaid Eestis. Sooru mõisa mainitakse esmakordselt 1388. a. (vt Sooru küla ajalugu).

Sooru naaberkülad on Hummuli valla Piiri küla ning Jaanikese, Paju, Supa ja Tõlliste külad Tõlliste vallast. Maakonnakeskus ja Eesti-Läti piirilinn Valga asub Soorust vaid 10 km kaugusel. Valga ja Sooru vahele on rajatud kergliiklustee. Valla keskus Laatre paikneb 9 km kaugusel. Eesti pealinn Tallinn asub aga 242 km kaugusel ning Tartu 77 km kaugusel. Külast läheb mööda Valga-Tartu maantee, mis on oluline transporditee. Soorut läbib ka Valga-Tartu ja Valga-Pärnu maanteid ühendav 5 km pikkune asfalteeritud teelõik. 5 km kaugusel Tsirguliinas asub lähim Sangaste raudteejaam. Piirkonnas on korralikud teed ja hea bussiühendus nii valla keskuse kui ka lähimate linnadega. Koolis käivad lapsed Tsirguliinas, kus asub keskkool. Lasteaed asub Sooru külas.

Soorus asub paisjärv ja küla läbib Väike-Emajõgi –

need annavad loodusliku eelduse turismi ja puhkemajanduse arenguks. Sooru piirkond on kujunenud Tõlliste valla ja Valga linna inimeste puhkekohaks. Väikese Emajõe oru põhjanõlval, Pedeli jõe suudme vastas kerkib järsk Tõlliste mägi. Sooru küla ümbritseb suur metsaressurss ja Sooru sissesõitu kaunistab hooldatud kaitsealune tammik. Sooru pargis kasvab rohkesti saarvahtraid, 5,5 m kõrgune ligustripõõsas, ilusaid hõbepajusid, hall pähklipuu, mitmeid vene lehiseid, valge mänd jt., kokku 38 liiki.

01.01.2009 seisuga elab Sooru külas 303 elanikku (Tõlliste vallas 1854 elanikku): 151 meest ja 152 naist ning lähimates külades elab kokku umbes 539 inimest, neist naisi 257 ja mehi 282 (Tõlliste valla elanike register. 2009). Elanike arv on külas viimastel aastatel stabiilne.

Enamik Sooru piirkonna elanikest käib tööl Valga linnas või kohaliku omavalitsuse asutustes. Külas on mõned ettevõtted ja mitmed inimesed töötavad füüsilisest isikust ettevõtjana. Tänapäeva külapilt näeb välja selline, et enamus külarahvast on koondunud keskasula ridaelamutesse ja kortermajadesse, vähem rahvast elab eramajades ning hajaasustusega taludes.