Sooru on väga soorupärane koht elamiseks!

Sooru küla asub Valga vallas, Valga maakonnas.

Külas on olnud Sooru mõis, mis oli üks vanimaid Eestis. Sooru mõisa mainitakse esmakordselt 09.08.1388. a. (vt Sooru küla ajalugu).

Naaberküladeks on Tõrva valla Piiri küla ning Jaanikese, Paju, Supa ja Tõlliste küla Valga vallast. Maakonna- ja vallakeskus, Eesti-Läti piirilinn Valga asub Soorust vaid 10 km kaugusel. Valla teenuskeskus asub Tsirguliinas 6 km kaugusel. Valga ja Sooru teeristi (Tartu maanteel) vahele on rajatud kergliiklustee. Soorut läbib ka Valga-Tartu (1 km) ja Valga-Pärnu (4 km) maanteid ühendav 5 km pikkune asfalteeritud teelõik. 5 km kaugusel Tsirguliinas asub lähim raudteejaam (kutsutakse Sangaste raudteejaamaks). Suuremad linnad väljaspool maakonda on Tartu 77 km ja Valmiera 50 km kaugusel. Eesti pealinn Tallinn asub 242 km kaugusel. Piirkonnas on korralikud teed ja hea bussiühendus nii valla keskuse kui ka lähimate linnadega. Koolis käivad lapsed nii Tsirguliinas kui ka Valga linnas, toimib koolibussiring. Lasteaed, mis asub Sooru külas on Tsirguliina lasteaia rühm. Küla keskuseks ja vaba aja sisustamise kohaks on Sooru rahvamaja.

01.01.2018 seisuga elab Sooru külas 254 elanikku ja lähimates külades elab kokku umbes 150 inimest. Elanike arv on külas viimastel aastatel veidi vähenenud, kuid võrreldes teiste maapiirkondadega suhteliselt stabiilne.

Enamik Sooru piirkonna elanikest käib tööl Valga linnas või kohaliku omavalitsuse asutustes. Külas on mõned ettevõtted ja mitmed inimesed töötavad füüsilisest isikust ettevõtjana. Tänapäeva külapilt näeb välja selline, et enamus külarahvast on koondunud keskasula ridaelamutesse ja kortermajadesse, vähem rahvast elab eramajades ning hajaasustusega taludes.

Soorus asub paisjärv ja küla läbib Väike-Emajõgi – need annavad loodusliku eelduse turismi ja puhkemajanduse arenguks. Tegemist on kauni loodusmaastikuga. Populaarseks ajaviitmise kohaks suviti on Sooru paisjärve äärne maa-ala, kuhu on rajatud puhkeala, mille territooriumil asub kõlakoda, võrkpalliplats, lauad ja pingid ning on olemas ujumiskoht. Seda kasutavad nii oma küla elanikud, kui ka lähimate piirkondade elanikud. Küla ümbritsevad metsad ja Sooru sissesõitu Valga-Tartu maantee poolt kaunistab hooldatud kaitsealune tammik. Soorus asub looduskaitse all olev park, kus kasvab rohkesti saarvahtraid, 5,5 m kõrgune ligustripõõsas, ilusaid hõbepajusid, hall pähklipuu, mitmeid vene lehiseid, valge mänd jt., kokku 38 liiki.