Sooru lasteaed

Meie maja
 • Lasteaed avati 1990. a. 18. aprillil.
 • Töötab kaks liitrühma
 • Lasteaias töötab lastega kolm õpetajat, muusikaõpetaja ja kaks õpetaja abi
 • Logopeedilist abi saab Tsirguliina keskkooli juures töötavalt logopeedilt
 • Laste käsutuses muinasjutu- ja mängutuba
 • Toitlustamine toimub kolm korda päevas
 • Koolitusluba nr. 3772 välja antud Haridus ja Teadusministeeriumi poolt 03.06.2005
 • Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu.
 • Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:
  mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine
 • Rõhk on tegevuste läbiviimisel mängulises õhkkonnas ja valdkonniti lõimitult.
Meie maja põhimõtted

Laps õpib mängides, on lähiloodusega heas suhtes, liigub piisavalt, toitub tervislikult ja tahab kooli minna.

Missioon

Olla kasvu- ja arengusoodsa paiga looja ja lapse saatja ning toetaja tema arenemisel.

Eesmärgid
 • Looduslähedane, hoidev ja säästlik eluviis
 • Terve, liikuv ja loov laps
 • Lapsekesksus, lapse individuaalsuse arvestamine
 • Lapsevanema kaasamine lasteaia tegevustesse
 • Lapse igakülgne ettevalmistus uude keskkonda: kooli minekuks
 • Vastutus lapsele kaasa anda meeldivad mälestused lasteaiast /lapsepõlvest/
Traditsioonid
 • Terepidu septembris
 • Mihklipäev
 • Metsamatkad igal aastaajal
 • Tüdrukute ja poiste nädal
 • Spordipäevad
 • Jõulud metsas
 • Sõbrapäev
 • Vastlapäev
 • Emadepäev
 • Nõidade pidu