Sooru lasteaed

 • Lasteaed avati 1990aasta 18. aprillil.
 • Töötab üks liitrühm LEHEKE.
 • Lastega töötab kaks õpetajat ja õpetaja abi.
 • Logopeedilist abi saab Tsirguliina Kooli juures töötavalt logopeedilt.
 • Toitlustamine toimub kolm korda päevas.
 • Koolitusluba nr. 3772 välja antud Haridus ja Teadusministeeriumi poolt 03.06.2005.
 • Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu.
 • Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades: mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine.
 • Rõhk on tegevuste läbiviimisel mängulises õhkkonnas ja valdkonniti lõimitult.

Põhieesmärk on, et pärast lasteaia lõpetamist kõlaks lapse suust: “Ma tahan kooli minna”

Meie väike maalasteaed asub kauni ja eheda looduse keskel ning pakub lapsele turvalist mängu- ja arenemisvõimalust.
Oleme traditsioonidele toetuv, uuendustele avatud, mängulist õppimist, loodust ja tervist väärtustav lasteaed.

Meie traditsioonid:
 • Spordipäevad
 • Loodusega koos (mets, Väike-Emajõgi, järv)
 • Rahvakultuuri aastaring
 • Sõbrapäev
 • Talvine ja kevadine perepäev
 • Teatrikülastused