Sooru järve äärde on rajatud puhkeala, mille territooriumil asub kõlakoda, lauad ja pingid, võrkpalliplats. Küla ühendav külaplats koos külakiigega on uue arengukava koostamise käigus tekkinud uus mõte, mis ühendaks külarahvast ja kus saaks läbi viia mitmeid ühisüritusi. Külal on olemas tervisespordi rada, mis vajab rekonstrueerimist. Kõik investeeringud, mis on aastate jooksul teostatud looduskeskkonda vajavad parendamiseks lisarahastust ja kaasajastamist. Uue ideena on ühendada olemasolevad matkarajad ühtseks tervikuks, mille lahutamatuks osaks on olemasolev militaar teemapark ja planeeritav seikluskeskus. See võimaldaks pakkuda erinevaid teenuseid loodusturismi valdkonnas ja kasutada ära paremini Sooru looduslikku potentsiaali. Erinevaid rajatisi ühendavad ja suunavad viidad, tähised ja infokaardid puuduvad. Alustatud on ka läbirääkimist RMK –ga piirkonna võimaluste ja uute investeeringute kaasamise ning eesmärgiga loodusressursse paremini majandada.